dijous, 29 de gener de 2009

Concurs de logotip per l'emissora Ona Bitlles

Des d'Ona Bitlles, s'ha obert un concurs perquè totes aquelles persones que hi estiguin interessadies participin en el disseny del futur logo de la Ràdio.

Per a nosaltres és molt important que hi ha un bon nombre de participació, així segur podrem trobar una imatges que ens identifiqui a tothom.

Per tal d'animar a la gent a participar, us adjuntem les bases del concurs:
Si teniu algun dubte, podeu contactar via mail.

El concurs es regirà per les següents bases:

Objectiu: Disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa de l’emissora municipal de Sant Pere de Riudebitlles, anomenada Ona Bitlles, que l'entitat usarà per difondre mitjançant els seus documents, pàgina web i altres mitjans audiovisuals.

Participants: El concurs es de caràcter lliure i s'estableix una sola categoria de participació. Cadascú/na dels participants podrà presentar un màxim de tres dissenys. El logotip premiat passarà a ser propietat d'Ona Bitlles, l'autor/a no podrà reclamar cap dret sobre ell.

Termini: Aquest concurs tindrà una durada d’un mes i mig a contar des de el dia 1 de febrer del 2009 (data de publicació del concurs), fins al 14 de març del 2009. La data del logotip guanyador, així com les mencions honorifiques es faran públiques el 28 de març del 2009.

Condicions:

(1) El disseny haurà de ser original e inèdit.

(2) El disseny haurà de contemplar el nom Ona Bitlles i la freqüència d’emissió 107.0.

(3) Preferiblement s’aconsella la utilització de colors fàcilment traslladables a escala de grisos, per la seva realització posterior tant en color com en blanc i negre.

(4) Les característiques del logotip hauran de permetre la seva completa visibilitat, claredat i estètica en qualsevol mida, sigui gran o petita, en posició fixa o en moviment.

Presentació: Cadascun dels dissenys s’hauran de presentar en un sobre tancat amb el següent contingut:

(1) En paper: Logotip aïllat versió color i logotip aïllat versió en escala de grisos (o blanc i negre), cada versió impresa amb una bona resolució i amb les mides corresponents a les següents dimensions màximes: 5X5 i 10X10 centímetres (sense que això impliqui que l�'aspecte del logotip hagi de ser quadrat).

(2) En format electrònic: Logotip aïllat versió color i logotip aïllat versió en escala de grisos (o blanc i negre), les dues versions podran ser realitzades amb algun dels programes habituals de disseny gràfic (fins a Corel Draw 12). L�'arxiu haurà de ser amb extensió .dwg i jpg, sent aquesta darrera l�'enviada al jurat per a l�'elecció del logotip guanyador.

(3) Fitxa de dades personals: Constarà amb les dades del participant (nom i cognom, edat, DNI, telèfons de contacte, email i població), d�'on a sortit la idea del logotip; que vol transmetre, ... d�'extensió no superior a una pàgina.

Presentació dels projectes:

El treball s’entregarà en un sobre DIN-A4 blanc etiquetat com CONCURS LOGOTIP ONA BITLLES i amb un lema (o pseudònim) escrit per fora y, dintre del sobre s’inclourà també un altre sobre tancat (més petit) amb la fitxa de dades personals del concursant i els seu lema (o pseudònim) escrit també fora d’aquest sobre. La data límit per la presentació de la proposta serà el 14 de març de 2009 fins a les 19.00h a les Escoles Velles.

Enviament electrònic: El material podrà enviar-se per correu electrònic amb el mateix contingut que es sol·licita imprès i en CD, sense que això impliqui la no presentació impresa i dins un sobre a la següent adreça electrònica: onabitlles@gmail.com

Jurat i veredicte: El jurat estarà integrat per un grup de 10 col·laboradors de la ràdio i es publicarà al bloc per tal de que tots els concursants tinguin accés a la informació, i posteriorment a la agenda cultural del mes d’abril.

L�'objectiu del jurat serà avaluar els treballs donant un vot al logotip elegit per cadascú dels integrants. Guanyarà el logotip que obtingui la major quantitat de vots. En cas de produir-se un empat, el vot del president del jurat contarà com a doble.

El veredicte emès pel jurat, té caràcter inapel·lable.

Cap membre del jurat podrà participar com a concursant.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases.

Propietat intel·lectual: El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent d'Ona Bitlles, qui disposarà de completa llibertat per utilitzar el logotip premiat al concurs.

Constància de recepció: la direcció de Ona Bitlles haurà d’entregar una constància de recepció dels treballs presentats i serà responsable de la seva custodia fins al final del concurs i posterior veredicte.

Premi: El treball guanyador rebrà el premi establert que serà una radio amb sintonia digital. A més hi haurà una menció especial al segon i tercer lloc. A part, els logotips premiats conjuntament amb els concursants seran exposats a les Escoles Velles.Ona Bitlles, Sant Pere de Riudebitlles a 29 de gener del 2009